Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Zawsze dobre ceny

.

Sklep czynny całą dobę a zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.

kontakt telefoniczny - 603 937 374; 603 050 461; Cały asortyment frezów z katalogu można pobrać na stronie głównej; www.npol.com.pl
Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wstęp

 1. Krzysztof Noga prowadzący F.H.U. N-POL;  adres: 43-391 Mazańcowice; Mazańcowice 1093, wpisany do rejestru ewidencji podmiotów gospodarczych, REGON  070467947, NIP 5470291977,  oferuje narzędzia, do obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, aluminium i kompozytów przy pomocy sieci elektronicznej (internet) pod adresem www.n-pol.pasaz24.pl

Dane kontaktowe: tel. +48 603 636563, e-mail: krzysztof@npol.com.pl

 1. Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Noga
 2. Regulamin określa zasady kupowania produktów w sklepie internetowym.

Kupowanie

 1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie towarów w postaci: narzędzia, do obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, aluminium i kompozytów z oferty sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klient), który po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu zarejestruje się w serwisie www.n-pol.pasaz24.pl ( Sklep ).
 3. Udostępnianie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi paragonu albo faktury VAT.  Faktury VAT wystawiane są na życzenie Klienta, który udostępnia wszelkie niezbędne informacje do jej wystawienia, co jest jednoznaczne ze zgodą na wystawienie faktury przez Sklep bez jego podpisu.  Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość z konsumentami,  stosuje się Ustawę z 30 maja 2014  o prawach konsumenta.
 4. Składanie zamówień w Sklepie odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu. Po złożeniu zamówienia na stronie www.n-pol.pasaz24.pl Klient otrzymuje e-mail będący ostatecznym potwierdzeniem wszystkich istotnych elementów zamówienia w ramach sprzedaży.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez strony internetowe sklepu,  wyjątkiem są przerwy techniczne serwisu, Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

        Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 1. Cena wyświetlana na stronie internetowej dla danego produktu podawana jest w złotych polskich, jest ceną jednostkową za jeden produkt i zawiera podatek VAT oraz ma charakter wiążący w rozumieniu ustawy z 30 maja 2014  o prawach konsumenta, po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep internetowy.
 2. E-mail potwierdzający istotne elementy zamówienia może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem nie będzie możliwe w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia do sklepu, zamówienie może zostać anulowane lub jego realizacja wstrzymana.

8. Wszelkie informacje dotyczące zamówionych produktów w tym opisy, parametry stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu nart. 71KC

9.  Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony w sieci Internet są towary wymienione w ofercie, przedstawione na stronach Sklepu www.n-pol.pasaz24.pl , w chwili składania zamówienia. Oferta Sklepu jest aktualizowana na bieżąco. Wszystkie promocje, przeceny i wyprzedaże mają podany termin obowiązywania i są widoczne na stronie internetowej Sklepu.

10.  Prowadzący  Sklep internetowy zastrzega  sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego, wprowadzania nowych produktów oraz wycofywania oferty produktów dotychczas w niej zamieszczonych, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych bez wcześniejszego powiadomienia o tym na stronie www.n-pol.pasaz24.pl , przy czym zamówienia złożone przed dokonaniem zmian będą realizowane na warunkach obowiązujących przed zmianą

11.  Klient może wybrać następujące formy płatności :

- Płatność gotówką za pobraniem – w przypadku dostawy realizowanej za pośrednictwem firmy kurierskiej – gotówka przekazywana jest w momencie sprawdzenia i odbioru przesyłki

- przedpłata na konto bankowe Sprzedawcy (przelew elektroniczny) – Santander Bank S.A. nr rachunku: 85 1090 2590 0000 0001 3050 2558,

- Płatność gotówką – odbiór osobisty w siedzibie firmy: F.H.U. N-POL;  adres: 43-391 Mazańcowice; Mazańcowice 1093, (przy ul. Hodowców, Bielsko-Biała)

Dostawa/Odbiór

 1. Wysyłka zamówionego towaru następuje w ciągu 2 dni roboczych od wpływu należności na konto Sklepu, a także w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia z płatnością za pobraniem przez firmę kurierską. Sklep realizuje wysyłki na terytorium Rzecz Pospolitej Polskiej. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu do 21 dni, o czym Klient jest informowany indywidualnie, przy czym Klient może anulować takie zamówienie bądź jego część. Odbiór osobisty w siedzibie firmy: N-POL, ul. Międzyrzecka 183; 43-300 Bielsko-Biała po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru oraz poprzez rezerwację towaru do odbioru.
  1. Przed potwierdzeniem zamówienia sprzedający powiadomi kupującego o ostatecznej cenie zamówionego towaru z informacją co składa się na cenę.
  2. Wszelkie wysyłki zamówionego w Sklepie towaru prowadzone są za pośrednictwem firmy kurierskiej .

Reklamacje i Zwroty 

 1. Reklamacje na towary dostarczane przez Sklep są rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a w stosunku do konsumentów - na podstawie Ustawy o prawach konsumenta.

1.1.1. Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego jeżeli towar ma wadę zmniejszającą wartość lub użyteczność, albo jeżeli towar został klientowi wydany w stanie niezupełnym.

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. Gwarancja nie obejmuje: zniszczeń, złamań lub uszkodzeń mechanicznych podczas eksploatacji towaru.  

1.1.2. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

1.1.3. Jeżeli towar sprzedany ma wady, Klient może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny, chyba że towar wadliwy zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad albo wady zostaną niezwłocznie usunięte. Za wady powstałe podczas transportu odpowiada sprzedający.

1.1.4. Utrata uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową następuje, jeżeli Klient nie zawiadomił prowadzącego  Sklep o dostrzeżonej wadzie, w przeciągu 30 dni od jej stwierdzenia.

1.1.6. Jeżeli spośród towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do towarów wadliwych.

1.2. Klient może reklamować towar tylko w Sklepie Internetowym. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres info@npol.com.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.

1.3. Nabywca powinien dostarczyć dowód zakupu wraz z reklamowanym towarem oraz opisem przyczyny reklamacji według wzoru zamieszczonego na stronie Sklepu – www.n-pol.pasaz24.pl

1.4. Reklamujący dostarcza towar reklamowany na adres :

Krzysztof Noga F.H.U. N-POL;  adres: 43-391 Mazańcowice; Mazańcowice 1093,

W przypadku uznania reklamacji – Sklep zwraca koszty dostarczenia reklamowanego towaru.

W przypadku nieuznania reklamacji przez Krzysztofa Noga prowadzącego F.H.U. N-POL;  adres: 43-391 Mazańcowice; Mazańcowice 1093, towar reklamowany zostanie zwrócony Klientowi na jego koszt. Klient ma prawo zastrzec sobie, iż w przypadku nieuznania reklamacji nie życzy sobie zwrotu towaru reklamowanego.

1.5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub w przypadku wyczerpania zapasów Sklep zwróci pieniądze.

2. Klient zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 o prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. W przypadku dostarczenia towaru partiami lub w częściach, termin ten liczy się od momentu objęcia w posiadanie ostatniej partii lub części.

Możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży (zwrot bez podania przyczyny) dotyczy wyłącznie produktów zakupionych przez konsumentów (zam. Detaliczne). W przypadku zakupów dokonanych przez przedsiębiorców przepisy dotyczące zwrotu towaru bez podania przyczyny nie mają zastosowania.

W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny strony zwracają sobie wzajemne świadczenia, co oznacza, że sprzedawca zwraca cenę zakupu oraz koszty przesyłki do klienta – w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy. Koszty przesyłki do sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy bez podania przyczyn ponosi sprzedawca.

W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Klient ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy.

2.1. W przypadku zwrotu towaru Klient odsyła towar wraz z dowodem zakupu, z adnotacją : "zwrot", na adres:

F.H.U. N-POL;  adres: 43-391 Mazańcowice; Mazańcowice 1093,

składając oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy oraz podając numer konta na jakie należy zwrócić wartość towaru.

2.2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

Pozostałe

1 .    W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz  innych przepisów mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

Witryna stworzona na platformie